edytowano 24 lutego 2017 r.

ZAPROSZENIE

na spotkanie GRUPY WSPARCIA PoMOC

dla osób doświadczających przemocy w rodzinie


GDZIE?  w siedzibie Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Skubisza 4

 

KIEDY? o godzinie 17:30-19:30  9 stycznia 2017r, 

 

20 marca 2017r

„Asertywność - jak bronić swoich praw nie raniąc innych”

24 kwietnia 2017r

„Sztuka mówienia „nie”

15 maja 2017r

„Jak pomóc dzieciom świadkom przemocy”

12 czerwca 2017r  

„W poszukiwaniu własnej siły i sieci wsparcia”

 

WAŻNE: dołączenie do grupy możliwe jest tylko po wcześniejszym spotkaniu indywidualnym osoby zainteresowanej z psychologiem (krótka rozmowa o sytuacji życiowej, nasileniu problemu, oczekiwaniach, regulaminie grupy, poufności)

można umówić się telefonicznie tel 17 8635389 do P. Lorentz i P. Polańczyk-Ciskał


DLA KOGO? Dla osób, które z powodu przemocy doznawanej w rodzinie nie czują się bezpiecznie.

 

Charakter grupy - otwarty, tj. grupa może się rozrastać o nowych członków.


Podstawowymi celami działania grupy będą:

·        Dodawanie sobie nawzajem odwagi do przezwyciężenia bezradności

·        Walka z poczuciem osamotnienia z własnymi problemami

·        Dostarczanie motywacji i energii do działań mających na celu rozwiązanie problemu

·        Zaspokajanie potrzeby kontaktów społecznych w grupie o wspólnych potrzebach i podobnych trudnościach

·        Zaspokajanie potrzeby akceptacji i zrozumienia ze strony innych

·        Wzmacnianie poczucia swojej wartości i poczucia sprawstwa

·        Wymiana użytecznych informacji

·        Dostarczanie wzajemnych wzmocnień poprzez przykłady własnych sukcesów w życiu i radzenia sobie w podobnych sytuacjach

·        Dzielenie się między sobą własnymi umiejętnościami, dzięki którym można pomóc innym członkom grupy

 

dodano 30 stycznia 2017 r.

Zmiana pracy psychologów OPSiIK

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2017 roku zmieniają się godziny prowadzenia poradnictwa psychologicznego. Od tego dnia Poradnictwo psychologiczne prowadzone będzie od godziny 7:30 do godziny 18:00.

Godziny pracy psychologów zostały umieszczone w zakładce Poradnictwo Specjalistyczne

 

  Dodano 2 listopada 2016 r.

Zaproszenie

Na spotkanie grupy  poszerzającej umiejętności rodzicielsko – wychowawcze

IV edycja

 Dla kogo ?: Dla rodziców, którzy chcą polepszyć relacje z dzieckiem, poprawić komunikację w rodzinie,  poszerzyć wiedzę o potrzebach i oczekiwaniach dziecka i nauczyć się je mądrze zaspokajać. Dzielić się swoimi doświadczeniami, a także poznać doświadczenia innych rodziców, poszerzyć swoje umiejętności wychowawcze, poznać inne formy opieki i wychowania.

Gdzie ?: W siedzibie Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, przy ul. Skubisza 4.

Kiedy ?: Od 10 Listopada 2016 roku.

Terminy spotkań:  Co dwa tygodnie, w czwartek. W godz. 17-19, na dużej świetlicy.

Jak się zapisać? : Aby móc uczestniczyć należy umówić się na spotkanie kwalifikacyjne pod nr tel. 17/863 53 89. Zapisy u psychologa Agnieszki Polańczyk –Ciskał lub psychologa Anny Szpak.

Charakter grupy: półotwarta (tj. grupa może się rozrastać o nowych członków) do 3 pierwszych spotkań.

UWAGA !: Dla osób, które chcą pogłębić wiedzę związaną z tematyką rodzicielstwa jest także możliwość umówienia się na indywidualne spotkania z psychologami prowadzącymi grupę.


Ośrodek Poradnictwa
Specjalistycznego
i Interwencji Kryzysowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej 
w Rzeszowie

 

35-207 Rzeszów
ul. Skubisza 4 
tel. 17 863-53-89
tel. 17 863-69-33
opsik@mopsrzeszow.pl


godziny przyjęć:
poradnictwo specjalistyczne: 
7.30-18.00

interwencja kryzysowa
w formie schronienia: całodobowo