Poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, rodzinne, prawne)

Poradnictwo specjalistyczne w OPSiIK świadczone jest w następujących formach:

- poradnictwo psychologiczne i rodzinne: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 - 18:00 dodatkowo w poniedziałek, wtorek i środę poszczególni psycholodzy przyjmują klientów do godziny 20:00

Agnieszka Lorentz

poniedziałek 12:00 - 20:00

wtorek 7:30 - 15:30

środa 7:30 - 15:30

czwartek 7:30 - 15:30

piątek 10:00 - 18:00

Anna Podstawska

poniedziałek 7:30 - 18:00

wtorek 10:00 - 18:00

środa 12:00 - 20:00

czwartek 10:00 - 18:00

piątek 7:30 - 15:30

Agnieszka Polańczyk Ciskał

poniedziałek 14:00 - 18:00

wtorek 8:00 - 12:00

środa 8:00 - 12:00

czwartek 14:00 - 18:00

piątek 8:00 - 12:00
Joanna Sokołowska Jachyra

poniedziałek 7:30 - 18:00

wtorek 12:00 - 20:00

środa 10:00 - 18:00

czwartek 7:30 - 15:30

piątek 7:30 - 15:30

- poradnictwo prawne: poniedziałek: od 16:00 do 20:00

 wtorek: od 7:30-12:30

 środa: od 12:00 do 20:00

 piątek: od 7:30 do 15:30

Obowiązuje telefoniczna rezerwacja terminów: 17 86-35-389

 

Zgodnie z art. 46 ustawy o pomocy społecznej:

1. Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
2. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
3. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.
4. Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.