Program korekcyjno-edukacyjny

W ramach OPSiIK prowadzone są oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób które stosują bądź stosowały przemoc wobec osób najbliższych i chcą podjąć pracę w kierunku zmiany swoich zachowań, postaw i przekonań. Zajęcia prowadzone są w formie grupowej zgodnie z programem opracowanym wg metody z Duluth.

(szczegóły: Joanna Sokołowska Jachyra, Daniel Mróz, tel. 17 86-35-389)

Do grupy mogą dołączyć mężczyźni którzy:

- zgłoszą się samodzielnie i wyrażą chęć zmiany swoich dotychczasowych zachowań w kierunku doskonalenia nieprzemocowych form kontaktu z partnerkami, dziećmi i innymi członkami rodziny.

- zgłoszą się na skutek realizacji działań w ramach planu pomocy rodzinie realizowanego zgodnie z procedurą "Niebieska Karta" i wyrażą chęć zmiany swoich dotychczasowych zachowań w kierunku doskonalenia nieprzemocowych form kontaktu z partnerkami, dziećmi i innymi członkami rodziny.

 - zgłoszą się w wyniku nałożonego nakazu sądowego w ramach warunkowego zawieszenia kary i wyrażą chęć zmiany swoich dotychczasowych zachowań w kierunku doskonalenia nieprzemocowych form kontaktu z partnerkami, dziećmi i innymi członkami rodziny.