Schronienie dla osób doznających przemocy

W ramach działalności OPSiIK mieszkańcy Rzeszowa mogą uzyskać wsparcie w formie schronienia w pokoju interwencyjnym dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

(szczegóły: tel. całodobowy: 17 86-35-389)

W OPSiIK do dyspozycji mieszkańców pozostaje 7 pokoi z 21 miejscami noclegowymi.

Pokoje przeznaczone są dla kobiet z dziećmi, które z powodu zagrożenia życia i zdrowia spowodowanego występowaniem tzw. "gorącej przemocy" ze strony innych członków rodziny nie mogą pozostać w obecnym miejscu zamieszkania.

Schronienie (maksymalnie do 3 miesięcy) może zostać udzielone osobom które:

- mieszkają na terenie miasta Rzeszowa (nie są bezdomne)

- doświadczają fizycznej przemocy w rodzinie

- pozostanie w obecnym miejscu zamieszkania zagraża ich zdrowiu i życiu

- nie mogą wrócić do miejsca zameldowania jeśli jest inne niż miejsce zamieszkania

- nie mogą w inny sposób zagwarantować bezpiecznego schronienia sobie i swoim dzieciom

- podejmują działania zmierzające do poprawy swojej sytuacji życiowej (m.in. zgłoszenie przestępstwa z art., 207 k.k.)

- podejmą się realizacji planu pomocy zgodnie z ustaleniami w ramach prowadzonej procedury "Niebieska Karta"

- podpiszą zobowiązania wynikające z kontraktu obowiązującym w OPSIK

UWAGA.

Udzielenie schronienia w pokoju interwencyjnym w OPSiIK ma na celu doraźną - czasową pomoc w związku z występowaniem zagrożenia życia i zdrowia w wyniku przemocy w rodzinie.

Schronienie w pokoju interwencyjnym nie jest udzielane osobom w związku z problemami mieszkaniowymi takimi jak: eksmisja, nakaz opuszczenia lokalu, zakończenie umowy najmu lokalu, bezdomność itp.