Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej oferuje bezpłatną pomoc wszystkim mieszkańcom Rzeszowa w zakresie interwencji kryzysowej oraz poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, prawnego oraz rodzinnego. Pomagamy osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej na skutek zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych.

 

Psycholodzy przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 18.00.

 

Prawnik przyjmuje w dniach: 

  • poniedziałek - 16:00-20:00,
  • wtorek - 7.30-12.30,
  • środa - 7:30-15:30,
  • piątek - 7:30-15:30.

 

Przez wszystkie dni w roku oferujemy schronienie dla osób dorosłych oraz ich dzieci, którzy znajdują się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. Wykwalifikowana kadra OPSiIK zapewnia całodobową, kompleksową pomoc.

 


Ośrodek Poradnictwa
Specjalistycznego
i Interwencji Kryzysowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej 
w Rzeszowie

 

35-207 Rzeszów
ul. Skubisza 4 
tel. 17 863-53-89
tel. 17 863-69-33
opsik@mopsrzeszow.pl


godziny przyjęć:
poradnictwo specjalistyczne: 
7.30-20.00

interwencja kryzysowa
w formie schronienia: całodobowo

Deklaracja dostępności