Program korekcyjno-edukacyjny

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej zajmuje się organizacją zajęć w grupach korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. 

Jednym z głównych założeń programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez:

  1. uświadomienie sprawcy czym jest przemoc, uzyskanie przez niego  świadomości  własnych zachowań przemocowych wobec bliskich;
  2. uczenie umiejętności rozpoznawania przez sprawcę sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe, opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającego użyciu siły i przemocy;
  3. uczenie umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji;
  4. uczenie umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenie korzystania z pomocy innych;
  5. uczenie umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

Kontakt w sprawie udziału w zajęciach pod nr tel.: 17 863-53-89 lub osobisty w siedzibie OPSiIK przy ul. Skubisza 4.

 


Ośrodek Poradnictwa
Specjalistycznego
i Interwencji Kryzysowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej 
w Rzeszowie

 

35-207 Rzeszów
ul. Skubisza 4 
tel. 17 863-53-89
tel. 17 863-69-33
opsik@mopsrzeszow.pl


godziny przyjęć:
poradnictwo specjalistyczne: 
7.30-20.00

interwencja kryzysowa
w formie schronienia: całodobowo

Deklaracja dostępności