Przemoc

Oferujemy pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Przemoc może przybierać różne formy:

  • Przemoc fizyczna np. szarpanie, popychanie, bicie, kopanie, policzkowanie, duszenie, ciągnięcie za włosy, rzucanie przedmiotami, odmawianie konieczności pomocy medycznej, pozbawianie jedzenia, picia, snu, zmuszanie do zażywania alkoholu, narkotyków, używanie niebezpiecznych narzędzi lub grożenie ich użyciem.
  • Przemoc psychiczna np. ciągłe krytykowanie, upokarzanie, wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, używanie wulgarnych słów, straszenie zabójstwem, samobójstwem, zabraniem dzieci, izolowanie od rodziny i przyjaciół, wmawianie choroby psychicznej, zabranianie opuszczania domu.
  • Przemoc seksualna np. zmuszanie do podjęcia współżycia lub niechcianych zachowań seksualnych, poniżanie w sferze seksualności.
  • Przemoc ekonomiczna i zaniedbywanie np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokojenie materialnych potrzeb rodziny, brak opieki i uniemożliwienie zaspokojenia podstawowych potrzeb fizjologicznych (związanych ze snem, jedzeniem, higieną) przez osoby za to odpowiedzialne.

 

Przemoc domowa jest przestępstwem.

Art. 207. KK  § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Jeśli:

  • Jesteś osobą dotkniętą przemocą w rodzinie
  • Boisz się o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci
  • Żyjesz w ciągłym lęku – co przyniesie kolejny dzień
  • Nie potrafisz wyzwolić się od wpływu osoby stosującej przemoc
  • Nie znasz swoich praw i nie wiesz jak ich dochodzić

 

Możesz skorzystać z naszej pomocy. Przyjdź lub zadzwoń i umów się na spotkanie ze specjalistą.

 


Ośrodek Poradnictwa
Specjalistycznego
i Interwencji Kryzysowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej 
w Rzeszowie

 

35-207 Rzeszów
ul. Skubisza 4 
tel. 17 863-53-89
tel. 17 863-69-33
opsik@mopsrzeszow.pl


godziny przyjęć:
poradnictwo specjalistyczne: 
7.30-20.00

interwencja kryzysowa
w formie schronienia: całodobowo

Deklaracja dostępności