Skład MZI

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Rzeszowie składa się z przedstawicieli następujących instytucji:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

- Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie

- Oświaty (Wydział Edukacji i przedstawiciele dyrektorów Szkół i Przedszkoli)

- Ochrony zdrowia (Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, Szpitali Wojewódzkich NR 1 i 2, Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej)

- Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie

- Zespołu Żłobków w Rzeszowie

- Prokuratury

- Sądu (wydział karny i rodzinny)

- Organizacji Pozarządowych (Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Rzeszowie)

 

Łącznie w pracach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego pracuje 38 osób - przedstawicieli wyżej wymienionych instytucji.