Interwencja kryzysowa

 

W Ośrodku świadczymy także pomoc osobom w kryzysie. Celem pomocy jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie z trudnościami, a tym samym zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Klasyczny model interwencji kryzysowej polega na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, budowaniu poczucia bezpieczeństwa oraz redukowaniu lęku.

Pomagamy osobom, które m.in.:

  • Doświadczają żałoby po stracie bliskiej osoby
  • Mają myśli samobójcze, bądź podejmowały próby samobójcze
  • Doświadczają rozpadu związku
  • Doświadczają sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu (np. napad, wypadek komunikacyjny, kataklizm)
  • Przeżywają gwałtowną, niekorzystną zmianę w życiu, z którą nie są w stanie sami sobie poradzić
  • Doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu (np. nagłe kalectwo, choroba własna lub bliskiej osoby, nieoczekiwane problemy zawodowe lub osobiste)

 

Pamiętaj, że tylko TY możesz zdecydować, jak będzie wyglądało Twoje życie.

Czasem, gdy sam nie widzisz rozwiązania, ktoś inny pomoże Ci je zobaczyć.

 


Ośrodek Poradnictwa
Specjalistycznego
i Interwencji Kryzysowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej 
w Rzeszowie

 

35-207 Rzeszów
ul. Skubisza 4 
tel. 17 863-53-89
tel. 17 863-69-33
opsik@mopsrzeszow.pl


godziny przyjęć:
poradnictwo specjalistyczne: 
7.30-20.00

interwencja kryzysowa
w formie schronienia: całodobowo

Deklaracja dostępności