Pokoje interwencyjne

 

W naszym ośrodku dysponujemy pokojami interwencyjnymi, w których w okresie do 3 miesięcy mogą znaleźć schronienie osoby, które przeżyły głębokie, traumatyczne wydarzenia życiowe związane z przemocą w rodzinie, są w złym stanie psychicznym i z uwagi na swój stan i trudną sytuację rodzinną nie mogą czasowo przebywać w domu. Naszym mieszkańcom zapewniamy pomoc specjalistów, co ma na celu wspomożenie osoby doświadczającej przemocy w odbudowywaniu poczucia bezpieczeństwa, dochodzeniu do stanu równowagi, uregulowaniu sytuacji prawnej. 

 

Warunki przyjęcia do OPSiIK:

  • zamieszkiwanie na terenie miasta Rzeszowa w lokalu mieszkalnym (nie jest wymagany meldunek na terenie Rzeszowa),
  • zgłoszenie doświadczania przemocy,
  • podanie faktów świadczących, że pozostanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia,
  • nie pozostawanie pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych,
  • brak aktywnych myśli samobójczych lub zachowań wskazujących na występowanie zaburzeń zdrowia psychicznego.

 


Ośrodek Poradnictwa
Specjalistycznego
i Interwencji Kryzysowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej 
w Rzeszowie

 

35-207 Rzeszów
ul. Skubisza 4 
tel. 17 863-53-89
tel. 17 863-69-33
opsik@mopsrzeszow.pl


godziny przyjęć:
poradnictwo specjalistyczne: 
7.30-20.00

interwencja kryzysowa
w formie schronienia: całodobowo

Deklaracja dostępności