Poradnictwo specjalistyczne

 

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej oferuje bezpłatną pomoc specjalistyczną:

 • Psychologiczną
 • Pedagogiczną
 • Prawną

 

Usługi świadczone są wszystkim mieszkańcom Rzeszowa (bez skierowania, bez względu na dochód i miejsce zameldowania), okres oczekiwania na pierwsze spotkanie zwykle nie przekracza 1 tygodnia.

 

Pomoc kierujemy do klientów:

 • indywidualnych (dzieci, młodzież, dorośli)
 • rodzin (małżeństw, par i rodziców/opiekunów z dziećmi)

 

Zakres udzielanego poradnictwa:

 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych w zakresie:
  • Prawa rodzinnego
  • Ochrony praw lokatorów
  • Zabezpieczenia społecznego
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów małżeńskich i partnerskich
 • Pomoc psychologiczna i terapeutyczna w zakresie rozwiązywania trudności w codziennym funkcjonowaniu społecznym i rodzinnym

 

Podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego, wspólnie z pracownikiem Ośrodka dokonuje się rozpoznania trudności, rozeznania w aktualnej sytuacji życiowej oraz wybrania najlepszej na dany moment formy pomocy – przyjęcie do poradnictwa specjalistycznego, objęcie terapią, skierowanie do innego ośrodka specjalistycznego.

Na spotkanie z prawnikiem lub psychologiem można umówić się osobiście w siedzibie Ośrodka lub drogą telefoniczną.

 


Ośrodek Poradnictwa
Specjalistycznego
i Interwencji Kryzysowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej 
w Rzeszowie

 

35-207 Rzeszów
ul. Skubisza 4 
tel. 17 863-53-89
tel. 17 863-69-33
opsik@mopsrzeszow.pl


godziny przyjęć:
poradnictwo specjalistyczne: 
7.30-20.00

interwencja kryzysowa
w formie schronienia: całodobowo

Deklaracja dostępności