Zespół interdyscyplinarny

Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Rzeszowie został powołany Zarządzeniem Nr VI/143/2011 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 29  kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zespół funkcjonuje zgodnie z Uchwałą Nr VIII/173/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.